Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Måndag, den 21 januari 2019
Tid:
08:00 - 09:00
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Ingrid From
Charlotte Roos
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
08:00 - 09:30
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Anders Persson
Rum:
C339
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:00 - 11:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Medier och kommunikation inom hälsa och idrott
Lärare:
Marit Nybelius
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Ingela Spegel Nääs
Rum:
A336
Tid:
11:00 - 12:00
Kurs:
Tester och mätmetoder för hälsa och idrott
Lärare:
Magnus Knutsson
Rum:
C313
Tid:
12:30 - 15:30
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning
Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning
Lärare:
Sara Fridner Klingberg
Rum:
A046
Tid:
15:30 - 16:45
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Ingrid From
Charlotte Roos
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
16:00 - 17:30
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Elin Eriksson
Rum:
C339
Tisdag, den 22 januari 2019
Tid:
08:00 - 09:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Elin Eriksson
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:30 - 09:45
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Johanna Katrin
Rum:
C339
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
Bologna
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 13:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang
Lärare:
Suzan Jacobs
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Stefan Larsson
Rum:
C339
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning
Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning
Lärare:
Lena Åström
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Examensarbete i omvårdnad
Lärare:
Anne Friman
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
Bologna
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
14:00 - 17:00
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
C313
Tid:
14:30 - 16:30
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)
Lärare:
Ida Byhlin
Rum:
A046
Tid:
15:30 - 17:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Johan Sparring
Rum:
C339
Onsdag, den 23 januari 2019
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Susanne Antell
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
08:30 - 10:30
Kurs:
Svenska med didaktisk inriktning II
Lärare:
Bo G Jansson
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
C339
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
A046
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Jessica Löf
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
10:00 - 16:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
12:30 - 16:30
Kurs:
Flervariabelanalys
Lärare:
Mohammad Parhizgar
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi II
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
F135 (FÖ5)
Torsdag, den 24 januari 2019
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Flervariabelanalys
Lärare:
Mohammad Parhizgar
Rum:
C339
Tid:
08:30 - 16:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 12:00
Lärare:
Tarja Alatalo
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
C339
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Wei Song
Rum:
332
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Flervariabelanalys
Lärare:
Mohammad Parhizgar
Rum:
C339
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Wei Song
Rum:
332
Fredag, den 25 januari 2019
Tid:
08:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
332
Tid:
08:30 - 09:00
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 15:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:30 - 12:30
Kurs:
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3
Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6
Lärare:
Desirée Von Ahlefeld Nisser
Rum:
C313
Tid:
11:00 - 15:30
Kurs:
Handledning inom vård
Lärare:
Maria Moberg
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
12:00 - 15:00
Kurs:
Rörelse och musik i förskola och förskoleklass
Lärare:
Elin Eriksson
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
F135 (FÖ5)
Måndag, den 28 januari 2019
Tid:
09:00 - 10:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Urban Claesson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård II
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
C339
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Charlotte Roos
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tisdag, den 29 januari 2019
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:30 - 11:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
C313
Tid:
09:30 - 11:30
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Anna-Lena Brorsson
Rum:
C339
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
12:30 - 14:30
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
14:00 - 15:30
Kurs:
Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Lena Åström
Rum:
A046
Onsdag, den 30 januari 2019
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass
Lärare:
Irma Vaarala
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Design av solvärmesystem
Lärare:
Tomas Persson
Rum:
321
Tid:
09:00 - 14:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 1a för grundlärare 4-6
Matematik 1a för grundlärare F-3
Lärare:
Pia Gustafsson
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 15:00
Lärare:
Lena Marmstål Hammar
Rum:
E151 (FÖ1)
Torsdag, den 31 januari 2019
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Susanne Antell
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:30 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
E151 (FÖ1)
Fredag, den 1 februari 2019
Tid:
08:30 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Johanna Katrin
Rum:
E153 (FÖ3)