Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Måndag, den 25 september 2017
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Fysik 1b1
Lärare:
Markku Jääskeläinen
Rum:
322
Tid:
08:30 - 10:30
Kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Johanne Maad
Rum:
A046
Tisdag, den 26 september 2017
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Arytmi
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:30 - 11:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Margareta Litsmark Forsgren
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi
Lärare:
Linda Vixner
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 15:00
Kurs:
Vårdvetenskaplig teori och metod
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 13:45
Kurs:
Utbildning för hållbar utveckling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
321
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi
Lärare:
Linda Vixner
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Arytmi
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
A046
Tid:
14:00 - 15:15
Kurs:
Utbildning för hållbar utveckling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
321
Onsdag, den 27 september 2017
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi
Lärare:
Linda Vixner
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Sexuell och reproduktiv hälsa
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
E151 (FÖ1)
Torsdag, den 28 september 2017
Tid:
08:15 - 11:15
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 11:30
Kurs:
Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi
Lärare:
Linda Vixner
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Johanne Maad
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Filosofi: Filosofi I
Filosofi: Filosofins historia
Lärare:
Roger Melin
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Fredag, den 29 september 2017
Tid:
08:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 11:00
Lärare:
Lee Nordevald Sjöberg
Rum:
A336
Måndag, den 2 oktober 2017
Tid:
08:00 - 09:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Lärare:
Anders Persson
Rum:
A046
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Fysik 1b1
Lärare:
Markku Jääskeläinen
Rum:
322
Tid:
09:00 - 10:00
Kurs:
Examensarbete i omvårdnad
Lärare:
Ingrid From
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Emelie Hebert
Ingegerd Strömkvist
Ulrika Norling
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:30 - 10:15
Kurs:
Matematik 1b för grundlärare 4-6
Matematik 1b för grundlärare åk F-3
Lärare:
Ingela Spegel Nääs
Rum:
A336
Tid:
10:00 - 11:30
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
A046
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Globalisering - innebörder och konsekvenser
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
C313
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 1b för grundlärare 4-6
Matematik 1b för grundlärare åk F-3
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Matematik 1b för grundlärare 4-6
Matematik 1b för grundlärare åk F-3
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tisdag, den 3 oktober 2017
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Katharina Davidsson
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 15:00
Kurs:
Vårdvetenskaplig teori och metod
Lärare:
Anncarin Svanberg
Rum:
E152 (FÖ2)
Onsdag, den 4 oktober 2017
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Smärta i den kliniska vardagen
Lärare:
Mathias Andersson
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Lärare:
Lars Linder
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Globalisering - innebörder och konsekvenser
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
A046
Torsdag, den 5 oktober 2017
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Globalisering - innebörder och konsekvenser
Lärare:
Amr G.E Sabet
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
15:00 - 16:30
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
E153 (FÖ3)