Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Imorgon
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Helena Willman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
322
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Anders Persson
Rum:
C313
Tisdag, den 20 mars 2018
Tid:
08:00 - 12:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Helena Willman
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
12:00 - 14:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Helena Willman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I
Lärare:
Ulf Oom Gardtman
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 17:00
Kurs:
Informationssystemteorier
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Onsdag, den 21 mars 2018
Tid:
08:30 - 16:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Helena Willman
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 10:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 15:00
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Johanna Edman Olsson
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
322
Torsdag, den 22 mars 2018
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E151 (FÖ1)
Måndag, den 26 mars 2018
Tid:
08:00 - 12:00
Kurs:
Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass
Lärare:
Margareta Berglund
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
08:15 - 10:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola
Lärare:
Anna Åkerstedt
Rum:
C313
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 4-6, (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sören Högberg
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
08:30 - 10:30
Kurs:
Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 09:45
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
A336
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 11:30
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
A336
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Michail Tonkonogi
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 4-6, (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sören Högberg
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
12:30 - 14:00
Kurs:
Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Lärare:
Anna Åkerstedt
Rum:
C313
Tid:
12:30 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Maria Olsson
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Helena Willman
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Michail Tonkonogi
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
15:00 - 16:00
Kurs:
Filosofi: Filosofi I
Filosofi: Värdeteori och normativ etik
Lärare:
Peter Nilsson
Rum:
C313
Tisdag, den 27 mars 2018
Tid:
08:30 - 11:00
Kurs:
Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 10:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Affärsplanering
Lärare:
Carin Nordström
Rum:
321
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
322
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
A046
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
A336
Tid:
11:00 - 12:30
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Michail Tonkonogi
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 17:00
Kurs:
Informationssystemteorier
Lärare:
Wei Song
Rum:
321
Onsdag, den 28 mars 2018
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sören Högberg
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Maria Gräfnings
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Olivia Örtlund
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Sexuell och reproduktiv hälsa
Lärare:
Tobias Rudholm Feldreich
Rum:
C313
Tid:
09:00 - 15:00
Lärare:
Marie Hagman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 17:00
Kurs:
Bild i förskolan och förskoleklassen
Lärare:
Åsa Mattsson
Rum:
A336
Tid:
13:00 - 14:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Maria Gräfnings
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
C313
Tid:
13:30 - 15:30
Kurs:
Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)
Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 4-6, (varav 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sören Högberg
Rum:
F135 (FÖ5)
Torsdag, den 29 mars 2018
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Vård och omsorg för personer med demens
Lärare:
Anna Swall
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Maria Gräfnings
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Terje Hedström
Rum:
322
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Ekonomistyrning och redovisning A
Lärare:
Monica Sandbacka
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Jan Olsson
Rum:
A336