Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Senare idag
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I
Lärare:
Ingrid From
Rum:
V312
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
FÖ3
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
FÖ1
V227
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Markku Jääskeläinen
Rum:
322
Tid:
10:00 - 15:00
Lärare:
Lars Båtefalk
Rum:
033
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Bild i förskolan och förskoleklassen
Lärare:
Åsa Mattsson
Rum:
310 Bild
Imorgon
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Graviditet, förlossning och postpartumvård
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
V312
Onsdag, den 26 april 2017
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Annelie Bergström
Rum:
FÖ1
Tid:
10:00 - 11:30
Lärare:
Peter Gustavsson
Rum:
FÖ3
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Fysik 2
Lärare:
Markku Jääskeläinen
Rum:
322
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Graviditet, förlossning och postpartumvård
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
FÖ5
Torsdag, den 27 april 2017
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Helena Willman
Rum:
FÖ1
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
FÖ3
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Johanne Maad
Rum:
V312
Tisdag, den 2 maj 2017
Tid:
08:30 - 16:00
Kurs:
Människa, hälsa och samhälle
Lärare:
Inger Lundberg Santesson
Rum:
FÖ5
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård I
Lärare:
Olivia Örtlund
Rum:
FÖ6
Tid:
09:30 - 12:00
Kurs:
Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare
Lärare:
Maria Olsson
Rum:
FÖ2
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap
Lärare:
Jenny Lönnemyr
Rum:
FÖ3
Onsdag, den 3 maj 2017
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människa, hälsa och samhälle
Lärare:
Inger Lundberg Santesson
Rum:
FÖ1
Tid:
09:00 - 17:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård I
Lärare:
Olivia Örtlund
Rum:
FÖ6
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Lärare:
Cecilia Wijnbladh
Rum:
FÖ3
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6
Lärare:
Annie-Maj Johansson
Rum:
V312
Torsdag, den 4 maj 2017
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Människa, hälsa och samhälle
Lärare:
Inger Lundberg Santesson
Rum:
FÖ2
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder för evidensbaserad vård I
Lärare:
Olivia Örtlund
Rum:
FÖ6
Tid:
13:00 - 16:00
Lärare:
Solveig Ahlin
Rum:
FÖ1
Fredag, den 5 maj 2017
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
FÖ1
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Människa, hälsa och samhälle
Lärare:
Inger Lundberg Santesson
Rum:
FÖ2
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Stefan Larsson
Rum:
FÖ1
Tid:
11:00 - 12:30
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3
Rum:
310 Bild
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hannele Junkala
Stefan Larsson
Rum:
FÖ1