Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Imorgon
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Sexuell och reproduktiv hälsa
Lärare:
Tobias Rudholm Feldreich
Rum:
A046
Onsdag, den 27 mars 2019
Tid:
09:00 - 10:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E151 (FÖ1)
Torsdag, den 28 mars 2019
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Personcentrerad vård vid astma/KOL/allergi, del 2
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
Bologna
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Hans Jernberg
William, Wei Song
Azadeh Sarkheyli
Rum:
332
Tid:
14:30 - 17:00
Lärare:
Lena Åström
Rum:
A336
A307
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Förändringsanalys
Lärare:
Hans Jernberg
William, Wei Song
Azadeh Sarkheyli
Rum:
332
Fredag, den 29 mars 2019
Tid:
10:00 - 15:00
Kurs:
Personcentrerad vård vid astma/KOL/allergi, del 2
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
Bologna
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
A046
Måndag, den 1 april 2019
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur
Lärare:
Anna Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3
Lärare:
Anders Törnqvist
Rum:
C313
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 11:00
Lärare:
Lena Marmstål Hammar
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
C339
Tid:
09:00 - 13:00
Kurs:
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola
Lärare:
Anna Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:00 - 16:30
Lärare:
Marie Elf
Rum:
C313
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass
Lärare:
Hed Kerstin Larsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
12:30 - 13:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Martina Algotsson
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
12:45 - 13:45
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
C339
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Madeleine Michaelsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Jan Florin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Michail Tonkonogi
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
13:00 - 17:00
Kurs:
Idrottspsykologi
Lärare:
Anders Hurtig
Rum:
A046
Tisdag, den 2 april 2019
Tid:
08:30 - 11:30
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
C339
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Tobias Rudholm Feldreich
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:30 - 12:00
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Göran Morén
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Susanne Rosén
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:30 - 12:00
Kurs:
Matematisk problemlösning i grundskolans senare år
Lärare:
Jeff Gracie
Rum:
A046
Tid:
12:30 - 14:30
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Marika Hagelberg
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Jan Florin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:30 - 16:30
Lärare:
Joachim Forsberg
Rum:
Bologna
Onsdag, den 3 april 2019
Tid:
08:30 - 09:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Johanna Katrin
Rum:
A046
Tid:
08:30 - 12:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 15:30
Kurs:
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
Lärare:
Marianne Spante
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
14:00 - 15:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
15:00 - 18:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Michail Tonkonogi
Rum:
F106 (FÖ6)
Torsdag, den 4 april 2019
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Energilagring
Lärare:
Gästföreläsare/Guest lecturer
Rum:
321
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Rum:
A046
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Kerstin Ahlberg
Lee Nordevald-Sjöberg
Rum:
A336
Tid:
12:30 - 14:30
Kurs:
Farmakologi
Lärare:
Helena Willman
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Energilagring
Lärare:
Gästföreläsare/Guest lecturer
Rum:
321
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)
Rum:
A046
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU)
Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (inkl 7,5 hp VFU)
Lärare:
Maria Olson
Rum:
A336
Fredag, den 5 april 2019
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Anatomi och fysiologi I
Lärare:
Linnea Gustafsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Olivia Örtlund
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Matematik 2a för grundlärare 4-6
Matematik 2a för grundlärare F-3
Lärare:
Andreas Hårrskog
Rum:
E151 (FÖ1)