Högskolan Dalarnas videochat (beta) är din ingång till direktsända föreläsningar från campus. Här tittar du på föreläsningar som direktsänds från salar i Falun eller Borlänge.
Du kan också ställa frågor direkt till föreläsaren när du behöver!

Kommande sändningar

Imorgon
Tid:
10:00 - 11:30
Kurs:
Utbildning för hållbar utveckling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
321
Tid:
10:00 - 12:30
Kurs:
I lekens värld
Lärare:
Ida Josefsson
Rum:
C339
Tid:
12:30 - 14:00
Kurs:
Utbildning för hållbar utveckling
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
321
Fredag, den 28 september 2018
Tid:
09:00 - 12:30
Kurs:
Introduktion omvårdnad och etik
Lärare:
Marika Marusarz
Sefija Melkic Larsson
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Profession, teori och metod
Lärare:
Mari-Cristin Malm
Rum:
Samtalsrum 01
C313
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Smärta i den kliniska vardagen
Lärare:
Anton Grenholm
Rum:
A046
Tid:
15:00 - 16:00
Kurs:
Matematik för mikrodataanalys
Lärare:
Md.Moudud Alam
Rum:
321
Måndag, den 1 oktober 2018
Tid:
08:00 - 10:00
Kurs:
Tillämpad solenergiteknik
Lärare:
Chris Bales
Rum:
322
Tid:
09:45 - 12:00
Kurs:
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6
Lärare:
Kristofer Sidenvall
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
10:00 - 11:30
Kurs:
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass
Lärare:
Margareta Litsmark Forsgren
Rum:
E151 (FÖ1)
Tisdag, den 2 oktober 2018
Tid:
08:30 - 09:15
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tillämpad solenergiteknik
Lärare:
Chris Bales
Rum:
322
Tid:
13:00 - 14:30
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Pia Gustafsson
Rum:
C339
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Tillämpad solenergiteknik
Lärare:
Chris Bales
Rum:
322
Tid:
15:00 - 16:00
Lärare:
Sanna Bäcke
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet
Lärare:
Marit Nybelius
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Solstrålning och solgeometri
Lärare:
Csilla Gal
Rum:
321
Onsdag, den 3 oktober 2018
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
15:00 - 17:00
Kurs:
Solstrålning och solgeometri
Lärare:
Csilla Gal
Rum:
322
Torsdag, den 4 oktober 2018
Tid:
08:00 - 16:00
Kurs:
Palliativ vård
Lärare:
Elisabeth Karlströms-Rosell
Marika Marusarz
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass
Lärare:
Jennie Warström
Rum:
Bologna
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Tillämpad solenergiteknik
Lärare:
Désirée Kroner
Rum:
322
Tid:
12:00 - 13:00
Kurs:
Filosofi: Filosofins historia
Lärare:
Sverre Wide
Rum:
C313
Tid:
13:00 - 14:15
Kurs:
Journalistik och skriftlig PR inom idrottsområdet
Lärare:
Henrik Stub
Rum:
E153 (FÖ3)
Tid:
13:00 - 16:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Fredag, den 5 oktober 2018
Tid:
08:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 11:00
Kurs:
Bild I med didaktisk inriktning
Lärare:
Lee Nordevald Sjöberg
Rum:
A046
Tid:
12:00 - 13:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
15:00 - 16:00
Kurs:
Matematik för mikrodataanalys
Lärare:
Md.Moudud Alam
Rum:
322
Måndag, den 8 oktober 2018
Tid:
08:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 15:00
Kurs:
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
10:00 - 12:00
Kurs:
Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare F-3
Lärare:
Lena Skoglund
Rum:
A046
Tid:
12:00 - 16:00
Kurs:
Handledning inom vård
Lärare:
Maria Moberg
Rum:
E153 (FÖ3)
Tisdag, den 9 oktober 2018
Tid:
08:30 - 10:00
Kurs:
Barns utveckling och lärande i matematik
Lärare:
Johan Åkerstedt
Rum:
E152 (FÖ2)
Tid:
09:00 - 12:00
Kurs:
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I
Lärare:
Elisabet Nerpin
Rum:
A046
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Folkhälsa och folkhälsoarbete
Lärare:
Gunilla Oscarsdotter
Rum:
E151 (FÖ1)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Människans grundläggande omvårdnadsbehov
Lärare:
Ulrika Norling
Rum:
F135 (FÖ5)
Tid:
09:00 - 16:00
Kurs:
Ledarskap och teamarbete
Lärare:
Maria Moberg
Rum:
F106 (FÖ6)
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Examensarbete för masterexamen i solenergiteknik
Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik
Lärare:
Désirée Kroner
Rum:
322
Tid:
13:00 - 15:00
Kurs:
Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare F-3
Lärare:
Lena Skoglund
Rum:
A046